20170703 PB POL juli'17.JPG

POL juli 2017: +17,7: Hoogste niveau sinds 2007

maandag 03 juli 2017

LIMBURGSE ONDERNEMERS GAAN MET VERTROUWEN DE ZOMER IN

  • Productiesector, groothandel en diensten sterkhouders van dienst
  • Detailhandel zet stap terug
  • Optimisme neemt toe met bedrijfsgrootte
  • Kleinste bedrijven (< 5 werknemers) blijven ter plaatse trappelen  

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg, de vertrouwensindicator van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders, zet in juli 2017 een duidelijk positieve score van +17,7 neer. De lichte terugval van april naar +12,0 wordt hiermee ruimschoots goedgemaakt. Deze +17,7 is de hoogste score sinds 2007. De evaluatie van het voorbije tweede kwartaal (+17,5) en de prognose voor het komende kwartaal (+17,9) liggen op hetzelfde hoge niveau. De Limburgse ondernemers gaan met vertrouwen de zomer in.

De productiesector, de groothandel en ook de dienstensector zijn de sterkhouders van de Limburgse economie. De bouwsector handhaaft een positief cijfer, maar de detailhandel zet een stap terug met een negatief POL-cijfer.

Qua grootte blijven de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers opnieuw op eenzame hoogte opereren. In alle andere groottecategorieën zijn de POL-cijfers positief en stijgend, met een toenemend ondernemersvertrouwen volgens grootte. Enkel de kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers blijven ter plaatse trappelen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Deze Polsslag Ondernemend Limburg toont dat onze Limburgse bedrijven, meer nog dan elders, met vertrouwen de zomer induiken. Al meer dan 8 kwartalen laten ze puike resultaten optekenen. Gedreven, ambitieus en moedig hebben zij de na de sluiting van Ford gegeven stimuli vanuit de overheid, omgezet in harde economische resultaten én jobs. Uiteraard zit de gunstige wind van de conjunctuur mee, maar toch: op nauwelijks twee jaar tijd werd de kloof inzake werkloosheidsgraad met de rest van Vlaanderen gedicht. ‘Grootste onderscheiding’ mag je dan zeggen. Zeker als je weet dat er ook serieuze handicaps in het slop blijven zitten. Voor mobiliteit heeft onze Vlaamse Regering een tweede (derde, vierde, …?) zit. Het verschil in loonkosten blijft ondanks alle inspanningen precair. En willen we de komende jaren ook internationaal hoge ogen blijven gooien is een hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting, voor kleine lokale én grote internationale bedrijven, méér dan dringend.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.