20170320 Erkende bemiddelingskamer

VKW Limburg lanceert bemiddelingskamer voor familiebedrijven

zaterdag 18 maart 2017

DE BEMIDDELINGSTAFEL ALS DÉ OPLOSSING VOOR FAMILIALE KWESTIES IN HET BELANG VAN DE CONTINUÏTEIT VAN HET FAMILIEBEDRIJF

Bestaande conflicten binnen familiebedrijven escaleren nog al te vaak en eindigen finaal voor de rechtbank. Gevolg: vaak alleen maar verliezers. Deze realiteit inspireerde het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg om zijn schouders te zetten onder de uitbouw van een heuse Bemiddelingskamer voor familiebedrijven. Meteen een primeur want de eerste werkgeversorganisatie die zulk initiatief ontplooit met de continuïteit van familiebedrijven voor ogen.

Twee zussen die niet meer door dezelfde deur kunnen, maar wel beiden actief in het bedrijf. Er is geen akkoord over toekomstige noodzakelijke investeringen, wat kan leiden tot een uit elkaar gaan dan wel uit elkaar spatten van het bedrijf. Een vader of moeder die het bedrijf enkel maar onder bepaalde voorwaarde(n) wil overdragen aan zoon of dochter, die al dan niet akkoord gaan over de waardering. Spanning tussen de actieve familie over de toekomstige rol van de schoonzoon bij overdracht van aandelen. Slechts enkele voorbeelden van mogelijke conflicten die kunnen ontstaan in een familiebedrijf. Conflicten die niet enkel kunnen leiden tot waarde-vernietiging, maar ook tot zeer destructieve relaties binnen de familie. Dit soort conflicten escaleren al te vaak en eindigen finaal voor de rechtbank. Gevolg: vaak alleen maar verliezers. Deze realiteit inspireerde  het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg om zijn schouders te zetten onder de uitbouw van een heuse Erkende Bemiddelingskamer voor familiebedrijven.

Bemiddeling of mediation is een methode waarbij een begeleider op een tussenpartijdige wijze poogt maximale kansen te creëren om partijen te helpen, hoe onmogelijk dat ook lijkt, hun geschil zelf op te lossen, zodat er geen rechter of arbiter meer moet tussenkomen.

Om te komen tot deze Bemiddelingskamer werd intensief samengewerkt met bedrijfsjuristen en erkende bemiddelaars. Onlangs vonden al de eerste bemiddelingsopdrachten rond bedrijfsoverdracht- en verdelingen plaats,  gemonitord door het Expertisecentrum Familiebedrijven. Met allen een succesvolle afloop, wat het geloof in dit initiatief verder versterkt.

“De Bemiddelingskamer is een vernieuwend initiatief dat we zeer contentieus hebben uitgewerkt. En dit samen met specialisten en mede- initiatiefnemers Kristof Cox , senior director bij Deloitte, erkend bemiddelaar en ook voorzitter van onze commissie, en Michaël Warson, vennoot bij Advocom, ook erkend en een van dé bemiddelingspionier in onze regio ”,  aldus Koen Hendrix, directeur bij VKW Limburg en coördinator van  het Expertisecentrum Familiebedrijven.

De Bemiddelingskamer staat ten dienste van alle familiebedrijven. Maar liefst 70% van de leden-bedrijven van VKW Limburg zijn familiebedrijven. “Via ons Expertisecentrum Familiebedrijven zijn we in staat om bestaande dan wel potentiële conflicten te detecteren. Conflicten die veelal door bemiddeling via een erkend bemiddelaar kunnen leiden tot een gedeelde en vooral duurzame oplossing, met telkens de continuïteit van het familiebedrijf voor ogen”, aldus nog Koen Hendrix. VKW Limburg is blij deze Bemiddelingskamer boven de doopvont te kunnen houden. Een initiatief dat op basis van de waarden zoals discretie, integriteit en loyaliteit ook perfect past binnen de missie en visie van VKW Limburg. En meteen een primeur voor een werkgeversorganisatie want we zijn de eersten in Vlaanderen die zulk initiatief op touw zetten. Eens aan de bemiddelingstafel is het werk van VKW Limburg achter de rug. “Wij detecteren een mogelijk conflict en spelen indien gewenst een actieve rol in het bij elkaar brengen van de juiste mensen inclusief de juiste erkende bemiddelaar. Ook daarna volgen we het proces nog verder mee op, maar vanop afstand en dus zeker niet inhoudelijk en ook niet als partij mee rond de tafel”,  besluit Koen Hendrix.

De Bemiddelingskamer werkt met een pool van erkende bemiddelaars, al dan niet juristen. Kristof Cox, voorzitter en Michaël Warson, lid van de commissie die mee waakt over de lijst van de erkende bemiddelaars: “Bemiddelen is een deskundigheid met een verregaande verantwoordelijkheid. En dit kan niet zomaar door goed menende nonkels of tantes. Deze methode vereist immers een specifiek talent en doorgedreven opleiding die beschermd wordt door een erkenning”.

Er werd een bemiddelingsprotocol, een gedragscode en een intakeprotocol opgesteld voor de erkende bemiddelaars van de lijst. Voor familiebedrijven garandeert dit absolute discretie, kwaliteit van de bemiddeling en ook verdere controles. “Het hele proces wordt continu opgevolgd en geëvalueerd”, aldus nog Kristof Cox en Michaël Warson.

VKW Limburg wil via zijn Expertisecentrum Familiebedrijven  naast detectie van dossiers, de familiebedrijven vooral ook ervan bewust maken dat erkende bemiddeling zeer preventief kan werken en bijgevolg een mogelijke escalatie van het conflict, met alle gevolgen van dien, kan vermijden. Dit zal gebeuren via de nodige communicatie, seminaries en trainingen.

Familiebedrijven die meer informatie wensen, of op een discrete wijze het nut ervan willen aftoetsen, kunnen steeds contact opnemen met Koen Hendrix, koen.hendrix@vkwlimburg.be, 011 24 95 04.