Ruben Rechtuit WEBSITE.JPG

Ruben Rechtuit

donderdag 16 maart 2017

STOP HET GETAFFEL

Een ondernemer houdt niet van getaffel. Hij kan het zich ook niet permitteren. Als iets niet werkt in zijn bedrijf, dan pakt hij dat aan en zorgt dat het wordt opgelost. Handen uit de mouwen en niet taffelen. Problemen detecteren, oplossen en verder liefst geen gezeur. Next!

Neem de Brexit. Die treft een aantal Limburgse bedrijven waar het serieus pijn doet. We kunnen daarover zeuren of janken. Maar zo niet met de Limburgse ondernemer. Die pakt het probleem aan en doet iets, gaat naar de bank, zoekt indekking of verandert van business strategie. Whatever floats your boat.

Onze aanpak van maatschappelijke vraagstukken en economische hinderpalen staat daar echter mijlenver vanaf. Wat zien we? Niet enkel ellenlange procedures en veel getaffel, maar vooral veel  vingers op de wonde leggen in plaats van wonden genezen. Resultaat: in het beste geval vaak een halfbakken compromis, dat eigenlijk het probleem alleen maar verder vooruitschuift.

Voorbeelden? Nachtwerk in het kader van e-commerce, ecocheques,... Om van de dringende verlaging van de vennootschapsbelasting nog maar te zwijgen. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk aan de meest gunstige voorwaarden, maar echt spreken over arbeidsflexibiliteit is vloeken in de kerk. Dat heet dus taffelen. In welk dossier wordt nog een rechttoe-rechtaan beslissing genomen? En dat geldt zeker ook voor Limburg:  infrastructuurdossiers, het aantrekken van buitenlandse investeerders,…

Ons beleid heeft dringend nood aan een dikke scheut pragmatisme. Of beter: een shot ondernemersspirit. Óf het is niet op te lossen óf los het op. Stoppen met zeuren en doen. Ontwar de knoop, step by step, en beslis. Maar - oproep aan iedereen - stop het eeuwige getaffel.

Als VKW Limburg maakten we de analyse dat de Raad van State dit land doet stilstaan. De ‘Raad van Statisch’ hangt als een Zwaard van Damocles boven elk belangrijk plan of grote investering. Ieder individu kan in naam van het eigenbelang een procedure aanhangig maken. Ieder foutje tegen onze - zelfgecreëerde - complexe procedures en regels weegt blijkbaar zwaarder dan het algemeen belang.

Niet zo in Nederland, waar de bestuursrechter van de Raad van State een arsenaal middelen heeft, zoals o.m. de ‘bestuurlijke lus’, om bij fouten of problemen snel te remediëren. En bovenal: de expliciete opdracht om het dispuut finaal en definitief beslechten. Probleem detecteren, oplossen en doorgaan tot realisatie.

Onze oproep is dan ook: neem die juridische visie over en hervorm die Raad van State. Instemmend geknik vanop vele (politieke) banken. Benieuwd wie de handschoen ook écht opneemt.