20170705 PB Onderwijsprijs VKWL

Sofie Cornelissen en Liesbeth Dehaen laureaten van ‘Prijs VKW Limburg’

woensdag 05 juli 2017

BESTE EINDWERKEN VAN UNIVERSITEIT HASSELT I.S.M. LIMBURGSE BEDRIJVEN BEKROOND

Werkgeversorganisatie VKW Limburg reikte zopas de ‘Prijs van VKW Limburg’ uit aan kersvers industrieel ingenieur Liesbeth Dehaen en handelsingenieur Sofie Cornelissen van de Universiteit Hasselt. Zij ont­vingen elk deze bekroning voor hun uitmuntende masterproef in samenwer­king met een Limburgs bedrijf.

De Prijs van VKW Limburg be­kroont ieder jaar de beste masterproeven met een belangrijke toege­voegde waarde voor een Limburgs bedrijf. Het is met dat criterium in het achterhoofd dat er binnen de fa­culteit Bedrijfseconomische Weten­schappen van de Universiteit Hasselt en binnen de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Hasselt en KU Leuven telkens één eindwerk de Prijs van VKW Limburg ontvangt, met het daaraan verbonden geldbedrag van 500 euro.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg:Wij breken al enkele jaren resoluut een lans voor een nog betere een koppeling tussen de theorie op de collegebanken en de praktijk in het bedrijfsleven. Een goede theoretische onderbouw is uiteraard goed en noodzakelijk, maar onze bedrijven zoeken vooral medewerkers die ook voeling hebben met de praktijk. En een praktische masterproef is hier een belangrijke stap.”

Ter gelegenheid van de plechtige procla­maties werden vrijdagavond 30 juni de Prijzen van VKW Limburg uitgereikt.

Handelsingenieur Sofie Cornelissen kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de warehousewerking en toepassing van flexibele personeelsplanning – een onderzoek dat ze voerde in samenwerking met SKF Logistics Services Belgium.

Liesbeth Dehaen (verpakkingstechnologie, industrieel ingenieur) maakte dan weer indruk met haar masterproef over de implementatie van productmetingen (in dit geval tijdens het productieproces van gethermovormde producten) om klantenclaims te verminderen.

De twee laureaten kregen niet alleen een cheque van 500 euro mee naar huis, maar worden door Jong VKW Limburg en VKW Limburg ook getrakteerd op een aantal bedrijfsbezoeken en twee seminaries naar keuze.